TASNÁDSZÁNTÓ - (Santău) - Románia
 

A múltban barátok lakta Tasnádszántó élni akarása is legendás. A XVIII. század elejére alig maradt lakosa a településnek, s ez szükségessé tette a betelepítéseket: a XVIII. században görög katolikusok költöztek ide, majd a XIX. században a Becsky család, amelynek tagjai visszatértek a katolikus hitre. Később sváb katolikus gazdákat telepítettek be más Szatmár megyei sváb falvakból. A Szovjetunióba való deportáláskor 1945-ben több mint 100 svábot hurcoltak el, akiknek harmada odaveszett, de a németek számát csökkentette a kivándorlás is.

Református temploma
1859-ben kezdték el építeni, 1862-ben szentelték fel.

Loyolai Szent Ignác római katolikus templom
A falu középkori temploma a XVI. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a Tasnádszántói előnevet használó Becsky család támogatásával erősödött meg, mivel Becsky Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építtetett, 1817-ben többen vissza is tértek a katolikus hitre. 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szt. Ignác tiszteletére 1837. július 31-én, a patrónus ünnepén szentelt fel Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök.
A két csehsüveg-boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb szentély. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű.  A templom főoltárja fölött, a falra függesztve Szt. Ignácot és angyalokat ábrázoló, XIX. századi olajkép látható. Tornyában három harang van.

Görög katolikus fatemploma
1770-ben épült.

"Az Istenszülő elszenderülése" ortodox templom
A településen egykor létezett monostorról, egyben a vidék lakosaira jellemző, az idegen uralom ellen lázadó szellemiségéről tudósít egy dokumentum 1730-ban, amelyben a falu monostorát "a lázadók fészkének" nevezték. A jelenlegi, 1900-ban épített templom a környék legnagyobbika, építésére több mint 30.000 koronát költöttek. Terveit a nagykárolyi ifj. Tóth Mihály készítette.
Az épületet romantikus stílusjegyek jellemzik, egyhajós, sokszögzáródású szentéllyel. A hajó fölé emelkedő tornya négyszögletű, oldalain félköríves ablakokkal, felettük ívsorral. Minden ablak fölött fekete számlapos óra található, ami mértéktartó eleganciát kölcsönöz a toronynak.


Copyright:  www.szatmarilegendak.hu  All right reserved!    Design: Pozytron