MEZŐFÉNY - (Foieni) - Románia
 

Mezőfény az egykori Ecsedi-láp mentén, az Érmezőn helyezkedik el. A községen halad át a Fekete Völgy patak.
1720-ban gróf Károlyi Sándor Németországból való svábokat telepített ide, s itt katolikus templomot építtetett, plébániát alapított. E telepesek Ulm környékéről és Würtenberg vidékéről származó kézművesek es mezőgazdászok voltak. A XX. században fogyatkozott meg a svábok száma, a malenkij robot (több mint 300 mezőfényi lakost hurcoltak el 1945-ben) és a kivándorlás leapasztotta a közösséget, de a kitelepülők nagy része megtartotta házát és gyakran hazalátogat.

Homokdűne-rezervátum
A település területén található a természetvédelmi területként nyilvántartott Fényi Homokdűnesor. A Fényi Erdő védett területtel összefüggő tájegység, az itteni homokdűnék tölgyesei (és az azokat már sok helyen felváltó akácosok) a jövőben külön védelem alá kerülhetnek, hiszen a Natura 2000 természetvédelmi hálózat részei.

Homokbánya (gyurgyalag fészkek)

Római katolikus templom
1785-ben épült, majd 1900-ban felújították. Szent Mihály arkangyal nevét viseli.

Római katolikus kápolna
1740-ben épült.

Malomipari kiállítás
A régi malom épületében malomipari kiállítás tekinthető meg.


Copyright:  www.szatmarilegendak.hu  All right reserved!    Design: Pozytron